2017_kompostovanie - Oficiálna stránka obce Majerovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2017_kompostovanie

Čestné vyhlásenie o kompostovaní
Vážení občania, do Vašich domácností Vám bude v najbližších dňoch doručené čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Toto čestné vyhlásenie je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácnosti – vlastníkom rodinného domu (daňovníkom), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu a odovzdať ho zamestnancom MOS , ktorí budú zberať podpísané čestné vyhlásenia na základe oznamu v miestnom rozhlase. Toto čestné vyhlásenie bude slúžiť na preukázanie skutočnosti, že v obci kompostuje biologicky rozložiteľný odpad minimálne 50 % obyvateľov.


Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ukladá obci zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. Zákon však stanovuje aj výnimky, kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť. Jednou z možností je, že obec preukáže, že minimálne 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách. Vytvárať osobitný systém na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu považujeme za zbytočné a neefektívne a v konečnom dôsledku aj nevýhodné a drahé, nakoľko by sa náklady na jeho zavedenie museli premietnuť do poplatku za komunálny odpad. Naopak domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce Majerovce za prirodzené.
Pravdivosť údajov uvedených v čestnom vyhlásení budú následne overovať poslanci obecného zastupiteľstva a poverení zamestnanci obce. Tlačivo na čestné vyhlásenie získate aj na obecnom úrade. Týmto chceme vyjsť občanom v ústrety a zabrániť zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad v budúcnosti. Kompostovaním tak pomôžete sebe aj životnému prostrediu.
V prípade záujmu občanov o odvoz biologicky rozložiteľného odpadu, prosíme toto uviesť do vyhlásenia. Všetky náklady spojené s vývozom BRO si budú záujemci hradiť každý samostatne. Mimo nákladov na TKO.

Ďakujeme za ústretovosť

Ing. Anna Vargová
starostkaNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky