Oficiálna stránka obce Majerovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Symboly obce

Historickou predlohou erbu je odtlačok obecného pečatidla, pochádzajúceho z druhej polovice 19.storočia, ktorý sa zachoval na listine v operáte katastrálneho mapovania (pod sign.Majerovce-Ze 238). Erb obce je zapísaný v Heraldickom registri SR v tejto podobe: v červenom štíte na zvýšenej zelenej pažiti beží strieborný kôň s čiernymi kopytami, za ním rovnako sfarbené žriebä. Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, červenej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
VÝVOZ TKO 2021O našej obci
 • Počet obyvateľov:  455

 • Rozloha: 354 ha

 • Prvá písomná zmienka: je z roku 1363

 • Poloha obce: obec leží na západnej terase Ondavy, na severnom okraji Východoslovenskej nížiny (fauna a flóra)

 • Nadmorská výška: 135 m
 • História obyvateľstva: Obyvatelia sa zaoberajú poľnohospodárstvom. Asi od roku 1550 sa v chotári obce pestoval vinič. V 16. storočí vinárska produkcia dosiahla svoj vrchol. V obci je zachovalá klasicistická zemepánska kúria z roku 1824.
Aktuality z obce

 • Záverečný účet obce za rok 2021 (viac...)

 • V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme údaje o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za rok 2021 - Výkaz o odpadoch - ŽP-6-01 (viac...)


 • Schválený záverečný účet obce za rok 2020 (viac...)


 • 1.február 2021 - Výberové konanie na funkciu - Hlavný kontrolór obce Majerovce (viac...)

 • Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľné kuchynského odpadu. (viac...)


 • Výberove konanie na riaditeľku MŠ (viac...)

 • Výsledky parlamentných volieb do NR SR 2020 (viac...)
 • 9.máj 2019 - Návrh - Záverečný účet obce Majerovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 (viac...)

 • 16. marec 2019 - Voľby prezidenta Slovenskej republiky (viac..., email) • 3.august 2018 - Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia MŠ - dokončenie nadstavby (viac...) • 25. máj 2018 - 2.kolo - Výberové konanie na riaditeľa/ku materskej školy (viac...)

 • 24.marec 2018 - Výberové konanie na riaditeľa/ku materskej školy (viac...)

 • 14. marec 2018 - Prerušenie distribúcie elektriny (viac...)

 • 4. január 2018 - Rozpočet na rok 2018 (viac...)


 • Výberové konanie na obsadenie funkcie "riaditeľka Materskej školy" v Majerovciach (viac...)


 • 8.september 2017 - U P O Z O R N E N I E - Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor  upozorňuje na niektoré povinnosti ,ale aj na následky nedodržiavania zákona NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

 • 1. september 2017 - OZNAM - ubno-lekárska služba prvej pomoci pre pacientov vranovského okresu (viac...)

 • 9. jún 2017 - Oznámenie o dražbe (viac...)

 • 10.jún 2017 - Deň detí v Majerovciach (viac...)


 • 24. máj 2017 - Výberové konanie na riaditeľku MŠ (viac...)


 • 16. november 2016 - Pozvánka MAS Pod hradom Čičva (pozvánka)

 • 22. október 2016 - Pozvánka - Október - mesiac úcty k starším (pozvánka)

 • 3. jún 2016 - Oznam - Udržiavanie poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy. (viac...)

 • 28. máj 2016 - Deň detí - Obec Majerovce Vás týmto pozýva na príjemné športové podujatie venované deťom. (pozvánka)

 • 5. marec 2016 - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (viac...)


 • 18. január 2016 - Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020 (viac...)


 • 6.december 2015 - Stretnutie s Mikulášom (viac...)


 • 13. november 2015 - Odpredaj osobného motorového vozidla (viac...)viac.....

Obec Majerovce
Obecný úrad Majerovce
09409 Sedliská
Tel./fax: ++421/57/447 61 29


Mgr. Ján Sarváš
starosta obce
email: jan.sarvas@majerovce.eu


obecmajerovce@centrum.sk

Úradne hodiny
Pondelok: 7.30 - 15.30 hod.
Utorok:  7.30 - 15.30 hod.
Streda:  7.30 - 15.30 hod.
Štvrtok:  7.30 - 15.30 hod.
Piatok:  7.30 - 15.30 hod.
Sobota: voľno
Nedeľa: voľno


SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Liturgické oznamy
Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie (liturgické oznamy)
Gréckokatolícka cirkev Nanebovstúpenie Pána
Predpoveď počasia na 3 dni pre obec Majerovce
Napíšte nám

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky