Rímskokatolícka - Oficiálna stránka obce Majerovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rímskokatolícka

Inštitúcie > Cirkev

Stránka je vo výstavbe

Počtom veriacich je rímskokatolícka cirkev najpočetnejšou v obci a jej dejiny sú úzko späté s dejinami farnosti Vranov, ktorej Majerovce boli od nepamäti iba filiálkou bez kostola. Do roku 1946 chodili rímskokatolíci na bohoslužby do Vranova prevážne peši, krížom cez polia, na krsty a sobáše konským povozom. Kňazi prichádzali do obce iba zaopatrovať chorých a pochovávať.
Po skončení II. svetovej vojny v roku 1945 pri parcelácií Vladárovsko-Tomčianskych majetkov získali majerovskí katolíci oboch obradov časť záhrady s pánskou sýpkou, ktorú po vzájomnej dohode o spoločnom užívaní architektonicky prestavali na kostol so secesnými prvkami a po ukončení prestavby ho v roku 1946 zavätili Nanebovzatiu Panny Márie.

  • najvýznamnejším cirkevno-spoločenským podujatím je majerovský odpust (15.august)

  • v roku 1946 bol osadený zvon vo veži kostola pochádzajúci z dielne Rudolfa Manouška (jeho priemer je 79 cm). Na drieku zvona je napísané "Ó, Mária, bez hriechu dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame". Na druhej strane zase zdobí zvon nápis: "Uliaty z darov rím a grégo - katolíkov v Majerovciach r.1946".

  • v roku 1990 z iniciatívy okresného dekana Františka Šandora začala výstavba nového chrámu. Základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II. v Bratislave - Vajnoroch počas svojej návštevy Slovenska (22.4.1990)

  • stavebný výbor: M.Vasiľ, M.Karpáč, F.Ivan, J.Valčo, F.Gajdoš, J.Lapčák, P.Tkáč, Š.Zaleha, Š.Demčák, J.Tkáč

  • stavbyvedúci: Ing.Oto Hreňo, autor stavby:Ing.Ján Zajac, autor interiéru: Ing.arch. Marián Sitarčík

  • s výstavbou sa začalo v roku 1991

  • posvätenie kostola 15.augusta 1993 - posvätil Msgr. Alojz Tkáč

  • v roku 1992 bola erigovaná nová farnosť Sedliská, ku ktorej patria Majerovce a Vyšný Kazimír


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky