Školstvo - Oficiálna stránka obce Majerovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Školstvo

Inštitúcie

Stránka je vo výstavbe

História školstva od roku 1943
 • vznik školy v obci možno datovať od roku 1943, dovtedy majerovské deti dochádzali do susednej obce Sedliská

 • v r.1943 dal miestny rodák Jozef Valčo prestavať svoj dom na školu - zriadená Štátna ľudová škola

 • prvou učiteľkou sa stala Mária Hricová

 • v rokoch 1944/45 sa v škole nevyučovalo kvoli nedostatku paliva

 • v šk.r. 1945/46 na podnet školského inšpektora Ľudovíta Hamaša vznikla Štátna dvojtriedna ľudová škola

 • prvým učiteľom a zároveň povereným riadím školy bol Pavol Krokker

 • od roku 1947 sa začalo vyučovať v prestavanej kúrií
 • od 14.mája 1949 bola pretransformovaná z dvojtriednej na jednotriednu školu (12 detí bolo preradených do Sedlísk)
 • poslednou úpravou v školstve v r.1960 bola národná škola pretvorená na základnú deväťročnú školu (ZDŠ 1.-5.roč)
 • v roku 1960 - dostali po prvýkrát v histórií učebnice a šk.pomôcky zadarmo
 • v šk.roku 1967-68 pričlenená k ZDŠ v Sedliskách
 • 1968/69 bola opätovne obnovená dvojtriedná škola so sídlom v Majerovciach
 • 2.septembra 1974 sa začal školský rok už v novovybudovanej škole, kde okrem iného sa nachádzalo aj MNV, materská škola, miestna knižnica a požiarna zbrojnica
 • v roku 1984 bola zrušená ZŠ 1.-3,roč. v Majerovciach a všetky školopovinné deti od 1.septembra 1984 dochádzajú na ZŠ Vranov-Rodinná oblasť


Tu končí história školy, ktorá od svojho vzniku za 4O rokov bola inštitúciou vzdelávania a výchovy mladej generácie a centrom kultúry a osvety v obci

Školstvo v súčasnosti

Prevádzka v materskej školke sa začala 2.9.1974. Za viac ako 38 rokov jej činnosti ju navštevovali deti nie len z tunajšej obce, ale aj z Vyšného Kazimíra a Vranova. V súčasnosti je v škôlke 13 detí, pre ktoré pripravujeme rôzne zaujímave podujatia. Milé spomienky máme na "Deň detí" s kobylkou Katkou, či na vianočnú besiedku a Deda Mráza s plným vrecom darčekov. V našej škôlke máme aj veselých spachtoškov ale aj dobrých športovcov.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky